La nostra filosofia

La nostra missió

Treballem per millorar la qualitat de vida i promoure la integració social de persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns mentals severs i altres col·lectius en situació de vulnerabilitat de la Garrotxa. Ho fem mitjançant unes activitats empresarials que generen llocs de treball amb sentit, i uns serveis assistencials gestionats sota criteris de qualitat i d’excel·lència, que creen valor tant per a l’organització com per a la resta de la societat.

La nostra visió

Volem ser un sòlid projecte social i empresarial que sigui un model d’inspiració per crear valor a la societat.

“El sentit del treball és un treball amb sentit”

Cristóbal Colón
FUNDADOR DE LA FAGEDA

Els nostres valors

La persona com a eix

La finalitat del nostre projecte és acompanyar i millorar la qualitat de vida de les persones.

La integritat

La nostra voluntat és ser coherents entre el pensament, les creences i les actuacions.

La confiança

Confiem que és possible trobar el lloc de treball idoni per a cada persona, i que, des d’aquest lloc, la persona creixerà i farà la seva millor aportació. És bàsic que totes les persones del projecte sentin que són reconegudes i acceptades en la seva globalitat.

La responsabilitat

Tenim la clara voluntat de donar resposta al compliment d’una tasca, tant en relació amb la persona dins del projecte, com del mateix projecte vers la societat.

La il·lusió

Valorem l’entusiasme que una persona experimenta amb la realització d’alguna cosa que l’ompli.
Creiem que si l’organització és capaç de generar il·lusió en les persones, aquesta dona pas a la motivació.

L’esforç

Creiem que l’esforç és l’única manera de generar l’energia necessària per caminar endavant.

La qualitat

Les característiques dels nostres productes i serveis són conseqüència d’aplicar estrictes criteris de qualitat a tota la nostra gestió. Garantim la seguretat dels nostres productes per a la salut dels nostres consumidors.
Forma part de la comunitat
Subscriu-te
Col·labora amb els projectes de La Fageda
COL·LABORA
Segueix-nos a les xarxes socials