Àmbit Social

Les àrees que conformen l’Àmbit Social de La Fageda s’ocupen d’atendre i acompanyar, des d’una visió global, les persones en situació de vulnerabilitat que formen part del projecte. Professionals del món de la psicologia, del treball social o de l’educació social, entre d’altres, hi treballen de manera transversal.

Àrea sociolaboral

La seva missió és facilitar un entorn de treball amb suport a persones en situació de vulnerabilitat de la comarca de La Garrotxa. En alguns casos, també les acompanya per fer el pas a l’empresa ordinària.

Centre Especial de Treball (CET)

Ofereix un lloc de treball i acompanyament a persones amb certificat de discapacitat intel·lectual o amb trastorn mental greu.

En funció de les seves necessitats, capacitats i expectatives, aquestes persones treballen en alguna de les seccions del nostre projecte: fàbrica de lactis, obrador de melmelades, granja, jardineria, servei de visites, serveis administratius, cuina-menjador, brigada de neteja, etc.

El Centre Especial de Treball de La Fageda es va crear l’any 1985 i va ser el primer de les comarques gironines.

A La Fageda concebem el treball com un element clau per al desenvolupament i benestar de les persones. Considerem que aquest treball ha de reunir tres condicions: ser real, útil a la societat i justament remunerat. La ubicació del nostre CET en plena natura esdevé també un component terapèutic a la tasca que desenvolupem. Disposa de la certificació ISO 9001:2015 del Sistema de Gestió de la Qualitat.

Els Centres Especials de Treball (CET) són empreses protegides que asseguren un treball remunerat a les persones amb discapacitat i garanteixen la seva integració laboral. Es caracteritzen per comptar entre els seus treballadors amb un 70% de persones amb alguna discapacitat en un grau superior al 33%. Són entorns de treball amb suport, i tant poden ser una plataforma des de la qual les persones amb discapacitat poden accedir al mercat ordinari, com una única realitat laboral per a persones que necessiten un suport continuat.

Els CET reben finançament del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya a través de dues línies de subvenció que podeu consultar en aquest document.

Al mateix temps, es rep la bonificació de la part empresarial de les cotitzacions socials de les persones contractades que presenten una discapacitat.

A la Fageda el Centre Especial de Treball està dirigit a persones que presenten especials dificultats, ens referim a persones amb una discapacitat intel·lectual o un trastorn mental amb un certificat de discapacitat igual o superior al 33%. Prioritzem les persones que tenen una major dificultat d’accés al mercat de treball. Adaptem les estructures a les capacitats de les persones, i no a la inversa, i d’aquesta manera s’han impulsat  9 àrees productives o de serveis que generen una diversitat de llocs de treball per tal que cada persona pugui trobar aquell que respon a les seves motivacions i capacitats.

Requisits administratius:

  • Disposar del certificat de discapacitat intel·lectual (DI)  o transtorn mental sever (TMS), igual o superior al 33%
  • Tenir edat laboral (a partir de 16 anys)
  • Residir a la Garrotxa i estar empadronat en algun dels seus 21 municipis durant un mínim d’un any
  • Cada cas ve derivat del servei de referència corresponent (Consorci d’Acció Social, Xarxa de Salut Mental, etc) i es valora en les reunions de coordinació que es fan amb caràcter bimensual.

Requisits personals:

  • Motivació i interès (tenir i demostrar una motivació real cap a la feina)
  • Període de prova/pràctiques (en cas de no tenir experiència laboral o tenir-la en un àmbit molt diferent de la feina que s’ofereix, la persona passarà per un període de prova/pràctiques)

Requisits físics i de salut:

  • Capacitat física i funcional adequada
  • Hàbits personals i d’higiene bàsics
  • Consum de tòxics: en el cas de trastorn per abús de substàncies, caldrà abstinència durant un període mínim d’un any. També es demanarà un informe psiquiàtric del CAS que certifiqui que la persona no ha consumit i compleix amb les pautes i els seguiments prescrits.
  • Psicopatològicament estable

Empresa d’Inserció El Faig

Dona ocupació i suport a persones de La Garrotxa que es troben en situació de vulnerabilitat per motius diferents a una discapacitat intel·lectual o trastorn mental. És el cas d’alguns joves sense estudis ni feina, de persones que fa molt temps que són a l’atur o de persones migrades amb necessitat d’acompanyament, entre d’altres.

El Faig treballa en coordinació amb el Consorci d’Acció Social de La Garrotxa. Una vegada a La Fageda, acompanyem aquestes persones perquè desenvolupin hàbits i competències que els permetin fer el pas a l’empresa ordinària abans de tres anys, tal com marca la llei.

L’Empresa d’Inserció El Faig la vam crear el 2019.

Més informació

Servei d’Inserció Laboral (SIL)

És un servei integral d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones al mercat laboral ordinari, fora del Centre Especial de Treball. El SIL col·labora amb el teixit empresarial de La Garrotxa conciliant les necessitats de les empreses i de les persones que es troben en recerca de feina.

Aquest servei el vam crear l’any 2007 amb l’ajuda del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i del programa Incorpora de la Fundació ‘la Caixa’.

Més informació

Àrea de serveis a les persones

Aquesta àrea té per objectiu acompanyar les persones en situació de vulnerabilitat més enllà de la feina, per donar-los suport en altres àmbits de la seva vida, com l’habitatge o el lleure. La gran majoria d'aquests serveis estan certificats amb la ISO 9001:2015 del Sistema de Gestió de la Qualitat. 

Servei de Teràpia ocupacional (STO)

Ofereix una ocupació adaptada a persones de La Garrotxa amb una alta necessitat de suport i amb un certificat de discapacitat de més del 65%. Té una finalitat terapèutica i pedagògica.

S’hi fan activitats d’ajustament personal i social mitjançant programes individualitzats: estimulació cognitiva, psicomotricitat o expressió corporal, entre d’altres.

El Servei de Teràpia Ocupacional, que vam crear l’any 1985, acull també el Club Social de La Fageda, per a les persones jubilades del nostre Centre Especial de Treball. Al Club Social s’hi fan activitats orientades a prevenir el deteriorament físic i cognitiu.

Servei Ocupacional d’Inserció (SOI)

Aquest servei és un pas intermedi entre els Centres Especials de Treball i els Centres Ocupacionals. Atén persones amb discapacitat intel·lectual que, tot i tenir aptituds laborals, encara no es poden incorporar a un CET.

Continguts didàctics

Hàbits alimentaris Claus per a una nutrició saludable per a famílies i persones amb DID, descarregar el manual.

Guies, documents i manuals de suport (Dincat).

Servei de Lleure i voluntariat

El sevei de Lleure ofereix activitats lúdiques per fomentar la integració social, ja sigui a través d’accions individuals o col·lectives.

El servei de voluntariat és obert  a persones i entitats de dins i fora la nostra organització que lliurement s’ofereixen a invertir temps i coneixements en activitats que beneficien les persones en risc de vulnerabilitat del projecte.

Més informació

Serveis d'Habitatge

Els Serveis d’Habitatge de La Fageda els integren dues llars-residència situades a Olot, el Servei de Suport a l’Autonomia a la pròpia llar i una Llar amb suport, també a Olot.

A les llars-residència, El Cassés i El Caliu, hi viuen persones amb discapacitat que, o bé no tenen família, o bé la família no se’n pot ocupar. S’hi fa una atenció integral: des dels aspectes relacionals i d’integració a la comunitat fins als hàbits i la higiene. La Fageda presta aquest servei mitjançant un concert amb la Generalitat. El servei de llar-residència es remunta a l’any 1985.

El Servei de Suport a l’Autonomia a la pròpia llar ajuda les persones que sí que viuen a casa seva en gestions del dia a dia en què poden necessitar acompanyament. Procura fomentar la seva autonomia i el seu desenvolupament.

A La Llar amb Suport hi viuen persones amb diagnòstic de trastorn mental que compten amb l’acompanyament dels nostres professionals. Són persones que no disposen dels recursos necessaris per viure de manera autònoma o independent, ni tampoc d’una xarxa familiar.

Àrea d’atenció especialitzada

Tal com indica el seu nom, atén persones de la nostra organització en moments vitals especialment complexes.

Servei d'atenció especialitzada

Ofereix suport terapèutic a persones amb una problemàtica complexa, tant treballadors/es del nostre Centre Especial de Treball com persones usuàries de diferents serveis i les seves famílies.

Servei prelaboral

Atén persones majors d’edat de La Garrotxa amb diagnòstic de trastorn mental i dificultats per accedir al món del treball. No necessàriament han de tenir un certificat de discapacitat, però sí una problemàtica social derivada de la malaltia mental que les afecta.

En concret, el servei ajuda aquestes persones a adquirir hàbits personals i laborals i a assolir un grau de confiança i autonomia que els faciliti el trànsit al món del treball.

El Servei Prelaboral el vam crear a finals de 2019 de manera coordinada amb la Xarxa de Salut Mental de la Garrotxa. No suposa la firma de cap contracte laboral i els seus usuaris, una quinzena de persones, hi poden fer una estada màxim de 3 anys.

Àrea formativa

Servei de Formació a La Fageda

Adreçat a les persones que La Fageda atén, i creat el 2021, té l’objectiu d’oferir-los formació en tres vessants.

En primer lloc, una formació tècnica amb relació a les activitats productives en què participen. En segon lloc, una formació en competències transversals, com el treball en equip, la gestió de conflictes o els hàbits de treball. I, en tercer lloc, una formació en competències de base, com ara la llengua, el càlcul o l’obtenció del carnet de conduir, entre d’altres.

Així, aquestes persones poden obtenir titulacions oficials i tenir un ventall d’oportunitats més gran en l’àmbit laboral.

Escola de Noves Oportunitats NOIMA

Noima és l’escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa que La Fageda ha posat en funcionament el 2022 en col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot. Un projecte que vol donar resposta a les necessitats de joves d’entre 14 i 24 anys que no han trobat resposta en el sistema educatiu ni laboral, i que es troben en risc d’exclusió social.

Les Escoles de Noves Oportunitats desenvolupen un model innovador per implicar el jovent en el seu procés formatiu per tal que recuperin el gust per aprendre i retornin al sistema educatiu reglat o bé s’incorporin al món laboral.

Noima que ha iniciat la seva activitat en un local cedit per l’Ajuntament olotí, tindrà en el futur la seva a l’antic convent de la Divina Providència que és previst rehabilitar.

“Noima” prové del grec νόημα, que vol dir, entre altres accepcions, “sentit”. Sentit és el que sempre ha buscat Cristóbal Colon, fundador de La Fageda a la seva vida i així ho ha transmès a l’organització des dels seus inicis. Ell és l’autor de la coneguda frase “el sentit del treball és un treball amb sentit”. El sentit dóna cohesió i estructura el treball i a qualsevol projecte que es vulgui engegar.

L’àmbit social en xifres

*Dades 2022
alt
167
Persones
treballen amb suport a La Fageda
alt
44
Persones
treballen amb suport a l'empresa ordinària
alt
73
Persones
són beneficiàries dels serveis d'Habitatge
alt
92
Persones
són usuàries dels serveis ocupacionals
Forma part de la comunitat
Subscriu-te
Col·labora amb els projectes de La Fageda
COL·LABORA
Segueix-nos a les xarxes socials