Blog
25 gener 2022

Engeguem la primera fase de NOIMA, l’Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa

Esdevenir un centre de formació i capacitació adreçat a joves per tal que puguin retornar al sistema educatiu o bé incorporar-se  al món laboral. Recuperar el gust per aprendre, aquesta és la missió de NOIMA (sentit en grec), l’Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa que impulsem des de La Fageda i que neix en col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot per donar resposta a un dels principals reptes socials detectats al Social Lab Garrotxa 2018: un  nombre molt alt de joves de la comarca que estan fora del sistema educatiu. Es tracta d’una iniciativa d’aquest 2022 que eixampla la nostra missió social i coincideix amb l’any que celebrem el nostre 40 aniversari.

Des de fa quatre dècades treballem per a la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat, i ara hi sumem la voluntat de formar i capacitar joves d’entre 14 i 24 anys que han abandonat els estudis obligatoris o que estan en risc de fer-ho. Són  joves que un cop assolida l’ESO no es vinculen a cap recurs formatiu o joves nouvinguts amb necessitats d’alfabetització. Tots amb un denominador comú: el sentiment d’exclusió i la baixa autoestima.

L’escola NOIMA treballarà en xarxa amb les administracions públiques, els centres educatius, les entitats socials i el món empresarial i tindrà la seva seu a l’edifici La Providència d’Olot, situat entre els carrers Fluvià i Ronda Paraires. Aquest mes de gener hem començat la fase inicial del projecte, en la qual s’atendran 80 joves gràcies a la posada en funcionament de 4 recursos:

  • Projecte d’alfabetització i d’arrelament al territori.
  • Projecte de prevenció a l’abandonament prematur del sistema educatiu.
  • Projecte d’activació sociolaboral per a joves sense recurs formatiu.
  • Processos d’acompanyament, orientació i desenvolupament competencial.

Sílvia Domènech, directora general adjunta de La Fageda, subratlla que “a  través de NOIMA, La Fageda vol donar resposta a les necessitats dels joves amb major vulnerabilitat de la Garrotxa posant al seu servei l’expertesa de 40 anys d’acompanyament a persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental i des del 2012 joves i persones en risc d’exclusió social.”

Per la seva banda el director de l’Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa, Lluís Mas, assegura que: “cal generar espais on el jovent trobi suport per desenvolupar tot els seu potencial a partir d’una oferta formativa acollidora, personalitzada i de qualitat que garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tots i totes, siguin quines siguin les seves condicions de partida”.

Lluís Mas

Recuperar les ganes d’aprendre

El repte de les Escoles de Noves Oportunitats és que el jovent recuperi el gust per aprendre. Per fer-ho, es desenvolupa un model centrat en el jove i ja implementat amb èxit en altres territoris. Aquest model té un acompanyament intensiu i integral molt personalitzat:

  • Es treballa l’autoestima i la confiança en les pròpies capacitats.
  • Acompanyament proper i personalitzat per a cada jove.
  • Desenvolupament de competències: Formació específica i transversal per l’assoliment dels reptes definits.
  • Vinculació al territori: Implicar-se en el teixit social i l’entorn que l’envolta.

L’edifici centenari que acollirà NOIMA

De moment, i fins que no acabin les obres de rehabilitació de l’antic convent de la Divina Providència, l’Escola de Noves Oportunitats de la Garrotxa du a terme la seva activitat a un local del carrer Proa d’Olot. En aquest espai s’ha ampliat l’Aula d’Alfabetització ( que ha passat de funcionar  4 hores a la setmana a 20 la setmana) i que porta a terme també accions d’arrelament al territori.

Edifici de la Providencia d´Olot

L’Ajuntament d’Olot ha aprovat en el seu ple de gener cedir a 35 anys l’antic convent de la Divina Providència a la Fageda Fundació i un cop  acabat el període, traspassar-li la titularitat  a canvi que l’entitat es faci càrrec de les obres de rehabilitació valorades en prop de dos milions d’euros. Aquestes obres  han de permetre que l’espai pugui tornar a ser usable per a la ciutadania i en garanteixi un ús social i sense ànim de lucre durant tota la cessió.

La Fageda som  una fundació i, com a tal, una entitat sense ànim de lucre i  està sota el control del Protectorat de la Generalitat. Aquesta condició imposa que qualsevol disposició del seu patrimoni s’hagi d’ajustar a la seva finalitat fundacional i  hagi de comptar amb  l’aval de l’administració.

Forma part de la comunitat
Subscriu-te
Col·labora amb els projectes de La Fageda
COL·LABORA
Segueix-nos a les xarxes socials