Blog
05 juny 2018

El model de gestió sostenible de La Fageda aposta per a la reducció de residus

El dia a dia de La Fageda implica el consum i la gestió d’un gran volum de recursos que cal optimitzar i racionalitzar. La nostra política de preservació del medi aposta per un model de gestió sostenible ambientalment i econòmica centrat a reduir, reciclar i reutilitzar.

La Memòria de Sostenibilitat 2017 de La Fageda, que recentment hem publicat, aporta dades concretes dels diferents residus generats -paper i cartó, plàstic i escombraries- i mostra, amb resultats, aquest compromís adquirit i pel qual caldrà seguir treballant i dedicant esforços. La nostra voluntat es focalitza en reduir el volum de residus que generem i l’energia que consumim per cada tona de producció. O sigui, menys residus fent el mateix.

 

Aquests objectius ens han permès i pel que fa a paper i cartó, una reducció respecte a l’exercici 2016 d’un 11,3% passant dels 25.510 kg generats als 22.630 kg. Aquesta disminució és deguda a diferents plans de millora entre els quals destaca la implantació de les big bags o del que és el mateix, la compra a l’engròs. Temps enrere, matèries primeres com ara el sucre es compraven en sacs de 25 kg i durant el 2017 es van començar a adquirir-les big bags de 1000 kg, generant un estalvi de 40 sacs de paper en cada compra.

 

En les escombraries, la reducció del 2017 en relació a l’any anterior va ser d’un 5,7% passant de 95.810 kg a 90.310 kg. L’únic increment registrat s’ha produït en residus de plàstic, que han augmentat un 4,7%, passant dels 49.314 kg als 51.633 kg. En tot cas, si prenem com a referència l’índex de quilograms de cartó, paper i plàstic generats per cada tona de producció, aquí la reducció és considerable, arribant al 14,1%. Això significa que mentre el 2016 es van generar 8,4 kg d’aquests residus per a una tona de producció, el 2017 la xifra es va reduir fins als 7,2 kg. L’augment considerable de la producció, l’esforç d’estalvi i la eficiència més gran són alguns dels motius que expliquen aquest descens tan acusat.

 

Escollir bobines de plàstic més grans per a la màquina envasadora, dissenyar bé l’ordre de producció, com també els lots mínims de fabricació i evitar sempre que sigui possible l’aturada de la maquinària de fàbrica de làctics, per exemple, són algunes de les accions que fan possible una major eficiència.

 

El consum d’energia per cada tona de producció també es va reduir de forma considerable: un 13,8% en el cas del gas propà, un 4,3% en electricitat i un 13,6% en biomassa. S’ha de tenir en compte que les dades del 2016 no són del tot representatives atès que estàvem immersos en un procés de canvi industrial i durant uns mesos van conviure i funcionar a la vegada la fàbrica vella i les noves instal·lacions, i això va generar més despesa energètica. Caldrà doncs comparar les dades de 2017 amb les del 2018 per confirmar que es consolida aquesta dinàmica d’estalvi.

 

Reciclatge

 

Fins ara hem parlat de reducció. Anem a fer-ho ara també de reciclatge. Perquè amb els residus generats el que cal fer és millorar la seva selecció per augmentar així el seu reciclatge. Enviem a reciclar els residus de paper i cartó, plàstic i vidre generats durant el procés de producció per tal que es puguin reutilitzar. S’allarga així el seu cicle de vida i es permet que aquests materials tornin a entrar dins la cadena de producció. A la finca comptem amb compactadors on s’aboquen els residus per reduir el seu volum abans de ser recollits i traslladats cap a la planta de reciclatge.

 

Altres accions emmarcades en aquest model de gestió sostenible van lligades a l’energia, materials, residus, aigua, contaminació acústica i contaminació lumínica. Aprofitar la llum natural, connectar només els sectors de llums necessaris, desconnectar l’standby dels articles electrònics, substituir les lluminàries per tubs fluorescents d’alt rendiment o leds i adaptar la temperatura interior a les necessitats reals de l’equipament són algunes de prioritats pel que fa a energia.

 

L’índex de quilograms de cartó, paper i plàstic generats per cada tona de producció de iogurts i postres, es va reduir un 14,1% el 2017 en relació al 2106

 

Per a reduir el consum de paper es vol fomentar el format electrònic dels documents impressions i treballar amb dues pantalles per evitar la impressió de papers innecessaris.

 

També és un repte reduir el consum d’aigua i una de les maneres de fer-ho és ajustant la descàrrega d’aigua dels equipaments sanitaris per exemple amb el sistema de doble pulsació i instal·lant sistemes reguladors de cabal en aixetes, vàters i dutxes.

 

Controlar els nivells de so de totes les dependències, instal·lar sistema d’insonorització i aïllament dels espais amb equips sorollosos i adquirir equips que generin menys soroll ens ajudarà també a disminuir la contaminació acústica.

 

Per a la preservació del medi natural més proper i atesa la nostra ubicació física en un espai protegit per llei, com és el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, apliquem mesures contemplades en la Carta Europea de Turisme Sostenible i promovem un pla de mobilitat per tal que els treballadors comparteixen vehicle a l’hora de desplaçar-se a la feina.

 

Victor de Paz, periodista i guia de La Fageda

Forma part de la comunitat
Subscriu-te
Col·labora amb els projectes de La Fageda
COL·LABORA
Segueix-nos a les xarxes socials