la fageda en ruta visita
Blog
08 febrer 2017

Vull sortir a La Fageda

BASES DEL CONCURS #VULLSORTIRALAFAGEDA

La Fageda Fundació (en endavant La Fageda) amb domicili a Mas Els Casals s/n, 17811 Santa Pau (la Garrotxa), NIF: G17808247, núm. 2032 del Registre de Fundacions (Generalitat de Catalunya). Aquest Concurs no està patrocinat, avalat, administrat ni associat en cap cas amb Facebook, Twitter o Instagram.

 

1 – PARTICIPANTS 

Pot participar en el concurs qualsevol persona física més gran de 18 anys que visiti les instal·lacions de la Fageda. La participació és gratuïta i no comporta cap compromís entre la persona participant i La Fageda, a part de la possibilitat de guanyar el premi.

No poden participar-hi els empleats de La Fageda. Únicament es permetran participacions de persones amb residència a l’Estat Espanyol.

 

2 – DINÀMICA DEL CONCURS  

El concurs tindrà periodicitat mensual. Cada convocatòria comença el primer dia del mes i finalitza l’últim dia del mateix mes.

Els participants han de publicar una fotografia de la seva visita a La Fageda almenys en una d’aquestes 3 xarxes socials: Facebook, Twitter o Instagram. La publicació s’haurà de fer amb el hashtag #VullSortirALaFageda. La millor fotografia, publicada entre el primer i últim dia del mes, guanyarà una invitació per a 2 persones per a visitar La Fageda amb degustació inclosa i un lot de productes. Els guies del Servei d’Atenció als Visitants de La Fageda, en iniciar la visita, explicaran l’existència i les condicions del concurs.

Les dades facilitades pels participants hauran de ser certes. No s’autoritza la participació de la mateixa persona des de diferents perfils. Si algun participant facilita dades falses o participa el mateix mes per mitjà de diferents perfils, perdrà el premi que hagués pogut obtenir i no serà admès en futures convocatòries.

La selecció del guanyador es realitzarà durant la primera setmana del mes següent. El guanyador serà escollit per un jurat format per tres persones de La Fageda. Seguint el criteri del Jurat, s’atorgarà el premi a un únic guanyador d’entre totes les imatges publicades a les esmentades xarxes socials.

 

3 – PREMIS

Cada mes es premiarà al guanyador amb una invitació per a 2 persones per a visitar La Fageda gratuïtament amb degustació inclosa i un lot de productes de La Fageda, composat per:

1 pot de 230 grams de melmelada de maduixa.

1 pot de 230 grams de melmelada de pera.

1 pot de 230 grams de melmelada de figa.

1 pot de 230 grams de melmelada de préssec.

1 pot de 230 grams de melmelada de tomàquet.

1 pot de 230 grams de melmelada de fruites del bosc.

1 pot de 230 grams de melmelada de prunes.

La Fageda es reserva el dret de substituir el premi per un altre d’un valor i característiques similars.

Els premis no podran ser objecte de canvi, alteració, compensació o cessió a petició del guanyador. Queda prohibida la seva venda.

En cas que La Fageda volgués confirmar l’assistència del guanyador a les seves instal·lacions, aquest hauria de facilitar-li l’email de confirmació de la visita per part del Servei d’Atenció de Visitants.

La present promoció no és acumulable amb cap altra de convocada per La Fageda.

 

4 – COMUNICACIÓ DE GUANYADORS I ENTREGA DE PREMIS 

Després de la tria del guanyador, La Fageda publicarà en els seus perfils a Facebook  (https://www.facebook.com/lafageda/), Twitter (https://twitter.com/fageda) i Instagram (https://www.instagram.com/fageda/) el nom de la persona guanyadora juntament amb la imatge premiada. Es sol·licitarà al guanyador que contacti amb La Fageda a través d’un missatge privat per qualsevol de les 3 xarxes socials: Facebook, Twitter o Instagram.

El guanyador, per rebre el premi, haurà de facilitar a l’organització del concurs el seu nom complet, adreça i telèfon. El guanyador haurà de facilitar les dades en un període màxim de 15 dies a partir del dia de la comunicació per part de l’organització, en cas contrari, el seu premi serà declarat nul.

El participant accepta que en el cas de resultar guanyador, el seu nom i cognoms i la imatge que ha publicat a Facebook, Twitter o Instagram amb el hashtag #VullSortirALaFageda apareguin a la pàgina de Facebook, Twitter o Instagram de La Fageda i en audiovisuals produïts per La Fageda, entre els quals el vídeo del Servei d’Atenció als Visitants on s’explica la mecànica del concurs. Per aquesta finalitat el guanyador cedirà els drets sobre la imatge a La Fageda de forma no exclusiva i sense límit territorial ni temporal. En els usos que en faci La Fageda es farà constar sempre el nom de la persona guanyadora.

La Fageda sol·licitaria permís al guanyador per utilitzar la fotografia per altres finalitats.

 

5 – PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

La Fageda no guardarà ni tractarà les dades dels participants excepte en el cas dels guanyadors. Les dades dels guanyadors indicades a la base quarta s’incorporaran a un fitxer responsabilitat de La Fageda. Es comunicaran a l’empresa de missatgeria per fer l’enviament del premi. La Fageda podrà utilitzar aquestes dades per informar dels seus productes, activitats o serveis. La persona interessada podrà accedir a les dades, fer-les modificar, oposar-se al tractament o cancel·lar-les adreçant-se a La Fageda per escrit a lopd@fageda.com.

 

6 – ACCEPTACIÓ DE LES BASES 

La participació en el concurs comporta l’acceptació de les presents bases, consultables a www.fageda.com/vullsortiralafageda, sense reserves, i el criteri de la Fageda en la seva interpretació i resolució de qualsevol incidència.

La Fageda es reserva la possibilitat de donar de baixa o desqualificar a participants que, segons el seu criteri, incompleixin aquestes bases.

 

La Fageda es reserva el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, modificació que constaria a l’adreça www.fageda.com/vullsortiralafageda.

La Fageda quedarà eximida de tota obligació o compensació amb els participants, si per causa de força major o imperatiu legal hagués de ser anul·lada o suspesa la present promoció, circumstància que es publicaria a www.fageda.com/vullsortiralafageda

Visites la fageda
Forma part de la comunitat
Subscriu-te
Col·labora amb els projectes de La Fageda
COL·LABORA
Segueix-nos a les xarxes socials