Blog
06 agost 2020

Quins són els 11 serveis socials i assistencials que La Fageda ofereix a prop de 300 persones del projecte?

De les més de 400 persones que aquest 2020 formem part del projecte de La Fageda, unes 280 es troben en situació de vulnerabilitat. En alguns casos, són persones amb alguna discapacitat intel·lectual i/o algun trastorn mental greu, i en d’altres els costa trobar feina o integrar-se a la societat per alguna altra circumstància vital.

 

Totes resideixen i estan empadronades a la comarca de la Garrotxa. Són la raó de ser del nostre projecte socioempresarial. Què els oferim? Com adaptem els nostres serveis laborals, d’ocupació, d’habitatge o d’oci a les seves necessitats? L’Àrea Social presta 11 serveis que tot seguit desgranem.

 

 

El treball, una eina que ens dignifica

 

La Fageda va néixer amb el convenciment que tots tenim capacitats i que, quan podem desenvolupar-les mitjançant una feina real, ens sentim útils i dignes.

 

És per això que, mitjançant el Centre Especial de Treball (CET), oferim un ampli ventall de feines a la fàbrica de làctics, a la granja, a la secció de jardineria, a l’obrador de melmelades, a cuina, a oficines, etc. Són feines que adaptem a les capacitats i expectatives de les persones amb certificat de discapacitat gràcies a l’imprescindible acompanyament del nostre equip de psicòlogues, treballadores i educadores socials.

 

Sota el paraigües de La Fageda també hi ha persones que, sense tenir un certificat de discapacitat, es troben en situació de vulnerabilitat: perquè fa molt temps que estan a l’atur, perquè han migrat i els costa trobar feina, o per altres motius. El 2019 vam crear l’Empresa d’inserció El Faig de La Fageda amb l’objectiu que, durant un màxim de tres anys, puguin formar part del nostre projecte i adquirir hàbits i competències que els permetin, després, incorporar-se a una empresa ordinària. Un objectiu que fa necessària la col·laboració de les empreses del nostre entorn.

 

També el 2019 vam posar en marxa el Servei Prelaboral, que acompanya persones amb trastorn mental que es troben en camí d’aconseguir prou confiança i autonomia per incorporar-se al món del treball. Són persones que no necessàriament tenen un certificat de discapacitat.

 

Igualment, des de fa anys el nostre Servei d’Inserció Laboral és al costat dels companys i companyes amb certificat de discapacitat que volen fer el pas de treballar en una empresa ordinària. Un exemple n’és el cas d’en José Luís.

 

 

Ocupar-se tota la vida

 

Algunes persones tenen o acaben tenint molta necessitat de suport. Per a elles és molt complicat dur a terme un treball real i la llei els garanteix unes ajudes. A La Fageda són ateses per l’equip multidisciplinari del Servei de Teràpia Ocupacional. Entre les activitats que fan, destaca l’horticultura, els fruits de la qual ens beneficien a tots, perquè podem comprar-los al nostre economat.

 

Així mateix, quan les persones amb certificat de discapacitat es jubilen, poden seguir venint cada dia al Club Social de La Fageda, on hi fan activitats enfocades a prevenir el seu deteriorament físic i cognitiu.

 

Alhora, per a les persones amb discapacitat que ho necessiten, disposem de dues Llars residència a Olot. A més, oferim un Servei de Suport a l’Autonomia a la pròpia llar i una petita Llar amb suport per a persones amb trastorn mental sever.

 

Finalment, prestem també dos serveis transversals. D’una banda, el Servei d’Activitat d’oci i temps lliure, encarat a fomentar la integració social de les persones en situació de vulnerabilitat, que organitza activitats els caps de setmana i festius. I, de l’altra, un Servei d’Atenció especialitzada, que ofereix suport terapèutic a persones que tenen una problemàtica personal que es considera complexa.

 

Per saber-ne més de tot plegat, us convidem a consultar la Memòria de sostenibilitat 2019.

 

 

 

Forma part de la comunitat
Subscriu-te
Col·labora amb els projectes de La Fageda
COL·LABORA
Segueix-nos a les xarxes socials