Blog
04 maig 2023

Bases legals del sorteig del lot de productes de La Fageda i La Tavella 2023

Condicions del sorteig

S’informa als participants en el present sorteig que les seves dades de caràcter personal recollides amb motiu del mateix quedaran enregistrades en un fitxer automatitzat propietat de La Fageda Fundació amb domicili a Mas Els Casals, 17811, Santa Pau, Girona, i ECOGRUP ECOLÒGICA SL amb domicili social a Barri del Rieral, s/n, Cardedeu, Barcelona.

Podran exercir els seus drets dirigint-se tant als domicilis com a l’adreça de correu electrònic privacitat@fageda.com o comunicacio@latavella.cat. Els participants hauran d’acceptar les condicions de tractament de dades de forma expressa per tal de poder ser considerats com a participants dins del sorteig.

Les dades no seran cedides a tercers, limitant-ne únicament la cessió per tal de donar compliment a les obligacions legals; podrem fer cessió de dades a tercers, per enviar-los els objectes amb els quals hagin estat premiats, com s’assenyala en l’apartat de Protecció de Dades respectiva.

 

Bases de participació

 1. Empreses organitzadores

Fageda Fundació, amb domicili Mas Els Casals, de 17811 Santa Pau, Girona, amb N.I.F. G17808247 i ECOGRUP ECOLÒGICA SL, amb domicili social Barri del Rieral, s/n 08440 Cardedeu, Barcelona amb N.I.F. B-65880510.

 1. Objecte

Sorteig promocional.

 1. Àmbit del sorteig

La participació en aquest sorteig és totalment gratuïta i es realitzarà mitjançant un sorteig automàtic contractat a Easypromos.

Podran participar les persones que resideixin a Espanya (Península, Illes Balears i Illes Canàries, Ceuta i Melilla).

 1. Data d’inici i data de finalització

El sorteig s’iniciarà el dia 4 de maig de 2023 a les 13:00 h i finalitzarà el dia 11 de maig de 2023 a les 00:00 h.

 1. Requisits de participació

Podran participar aquelles persones que resideixin a Espanya, que siguin majors d’edat o tinguin autorització dels seus pares i/o tutors.

 1. Operativa

A partir del primer dia del sorteig i fins a l’últim dia inclòs, els seguidors d’Instagram de La Tavella i La Fageda podran participar en el present sorteig a través d’Instagram:

 • Donar “m’agrada” a la publicació del sorteig del perfil @fageda i @latavellacat.
 • Seguir els comptes Instagram de @fageda i @latavellacat.
 • Mencionar en la publicació del sorteig el nom de perfil públic de la persona amb qui compartirien aquell lot de productes. El concursant haurà de comptar amb el consentiment corresponent de la persona que esmenta. La menció a tercers no implicarà la participació de la persona mencionada i només es podrà escollir un guanyador únic pel premi.

Cada participant podrà comentar tantes vegades com ho desitja, mencionant per a cada comentari una persona diferent.

 1. Elecció dels guanyadors

El guanyador serà escollit mitjançant un sorteig aleatori, subcontractat a l’eina Easypromos, i s’anunciarà el dia 12/05/2023.

 1. Premi

El premi, valorat en 100€, conté: un lot de melmelades de La Fageda, 2 invitacions dobles per visitar La Fageda, a Santa Pau (Garrotxa), el llibre ‘La Fageda, 40 anys de compromís social’ i una cistella de productes ecològics, de temporada i de proximitat de La Tavella. Només hi haurà un únic guanyador.

 1. Finalització del concurs i confirmació

El concurs finalitzarà el dia 10/05/2023 a les 00:00 h i es comunicarà el guanyador/a mitjançant els perfils d’Instagram de La Fageda i La Tavella.

El guanyador/a haurà de confirmar la recepció de la comunicació en màxim 1 setmana. Si no s’obté resposta, es tornarà a realitzar el sorteig i s’escollirà un nou guanyador/a.

 1. Entrega

El premi se li enviarà per correu postal a l’adreça que indiqui el guanyador/a a les entitats organitzadores.

 1. Desqualificacions i penalitzacions

L’incompliment dels requisits mínims necessaris per a participar en el sorteig es considerarà com una participació nul·la i quedaran automàticament exclosos de la promoció perdent tot el dret sobre els premis atorgats.

 1. Exoneració de responsabilitat

La Fageda Fundació i ECOGRUP ECOLÒGICA SL no es responsabilitzaran de l’ús que faci el premiat del producte amb el qual hagi estat agraciat.

La promotora del sorteig no assumirà cap mena de responsabilitat en la consecució del concurs per casos fortuïts o de força major.

 1. Tractament de dades de caràcter personal – política de privacitat de la promoció

13.1. Responsables del tractament de les seves dades:

En el context del present concurs, existeixen dos responsables de tractament de les seves dades.

La Fageda Fundació, amb domicili Mas Els Casals, 17811, Santa Pau, Girona amb N.I.F. G17808247 i ECOGRUP ECOLÒGICA SL, amb domicili social Barri del Rieral, s/n 08440 Cardedeu, Barcelona amb N.I.F. B-65880510.

13.2. Finalitat del tractament i base legal del mateix:

 1. Proporcionar l’accés a la promoció i la gestió.
 2. Compliment de les obligacions i serveis de la promoció, tal com es cita a les bases de la promoció.
 3. Gestió i execució de les obligacions i responsabilitats legals derivades del contingut de la promoció, segons detall de les bases de la promoció.
 4. Compliment dels requeriments legals que apliquen al promotor per la confecció del present sorteig.
 5. La base de legitimació per al tractament de les seves dades personals, per a cadascuna de les finalitats assenyalades anteriorment, se l’interès legítim de La Fageda Fundació i ECOGRUP ECOLÒGICA SL.

13.3 Destinataris de les dades

Les dades únicament seran cedides als transportistes per tal de fer-los arribar els regals als guanyadors; a l’Agència Tributària amb la finalitat de donar compliment a les obligacions fiscalsfiscals; i el proveïdor Easypromos, per a l’execució del sorteig.

13.4. Terminis de conservació de les seves dades personals

Les dades tindran un límit de tractament en la durada de la promoció. Únicament les dades facilitades amb l’objectiu de rebre informació dels nostres productes i serveis es conservaran fins que el mateix usuari manifesti que no desitja rebre més butlletins promocionals o exerceixi els seus drets d’usuaris.

En qualsevol cas, es conservaran les dades necessàries per a donar compliment a les obligacions legals.

13.5. Drets dels interessats

Els usuaris podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les seves dades personals, com també retirar el seu consentiment, als correus electrònics privacitat@fageda.com o comunicacio@latavella.cat, o per correu a la direcció de La Fageda Fundació a Mas Els Casals, 17811, Santa Pau, Girona i ECOGRUP ECOLÒGICA SL, amb domicili social Barri del Rieral, s/n 08440 Cardedeu, Barcelona. També tenen dret a reclamar davant l’Autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades – AEPD- www.aepd.es).

 1. Canvis

La Fageda Fundació i ECOGRUP ECOLÒGICA SL es reserven el dret a canviar les condicions de la promoció.

 1. Acceptació de les bases

El mer fet de participar en el sorteig implica que el participant accepta totalment les condicions d’aquestes bases legals. Així mateix, la participació en un sorteig d’aquesta naturalesa suposa l’acceptació de les normes de la xarxa social Instagram a través del qual es desenvolupa el mateix.

 1. Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que es pogués plantejar amb relació a la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Olot i Barcelona.

Forma part de la comunitat
Subscriu-te
Col·labora amb els projectes de La Fageda
COL·LABORA
Segueix-nos a les xarxes socials