Blog

Bases del Concurs “Sorteig d’un cap de setmana a La Garrotxa”

19 desembre, 2017

Bases Legals del Concurs “Sorteig d’un cap de setmana a La Garrotxa”

1. Organitzador i denominació

La Fageda Fundació, amb C.I.F. G-17808247 i domicili social a Mas els Casals, s/n
17811, Santa Pau, organitza el Concurs denominat “Sorteig d’un cap de setmana a La Garrotxa”

 

2. Objecte

L’objecte d’aquestes bases és regular el sorteig dels premis descrits a l’apartat 7è entre els consumidors que hagin dipositat la seva butlleta a l’urna que hi haurà ubicada a cadascun dels 30 punts de venda que s’enumeraran a l’apartat 10è .

 

3. Requisits per participar

Podran participar en el sorteig totes les persones físiques majors de 18 anys que hagin realitzat com a mínim una compra de melmelades La Fageda en algun dels 30 punts de venda indicats.

 

4. Publicitat de la convocatòria

La publicitat del concurs es realitzarà mitjançant els propis 30 punts de venda, les xarxes socials Fageda i el blog de la web de Fageda. Les presents bases del concurs seran publicades i podran ser consultades per tots els participants en tots els llocs que s’acaben d’assenyalar.

 

5. Mecànica del sorteig

Els consumidors que hagin comprat alguna melmelada en els punts de venda enumerats dins del període comprès entre l’1/11/2017 i el 31/12/2017 (ambdós inclosos) podran participar en el sorteig. Hauran d’omplir una butlleta, que el mateix punt de venda els facilitarà, amb la informació requerida i hauran de dipositar-la a l’urna ubicada en el mateix punt de venda. En acabar el període de participació, el punt de venda farà arribar a La Fageda l’urna amb totes les participacions. La selecció del guanyador es realitzarà el dia 10/01/2018 al domicili social de la Fageda Fundació amb representats de la Fundació. La selecció es farà per mitjà d’una mà innocent que traurà les 3 butlletes premiades de l’urna.

 

6. Selecció del guanyador, suplents, comunicació i lliurament

L’ordre d’extracció de les butlletes determinarà l’ordre d’adjudicació dels premis. La primera butlleta rebrà el primer premi i així successivament. Els guanyadors del sorteig seran anunciats en el moment de celebrar-se aquest, i es contactarà personalment amb ells/elles per telèfon. Per cada guanyador que no pugui ser localitzat en aquell moment s’extrauran de l’urna dues butlletes més que serviran de suplents. Realitzades aquestes operacions es donarà per conclòs l’acte de celebració del sorteig. En el termini de 7 dies naturals a comptar des de l’endemà del sorteig, es repetirà el procés per contactar amb els seleccionats començant per les tres persones primerament seleccionades i, en defecte d’elles, es continuarà amb els suplents també per l’ordre en què s’hagi extret la seva butlleta. Amb cadascuna d’aquestes persones s’intentarà contactar fins a 3 ocasions i si els intents resulten fallits o el seleccionat renuncia al premi, aleshores quedaran descartats i perdran el seu dret a reclamar el premi. Així mateix, en finir l’indicat termini de 7, es comunicarà el nom dels que finalment resultin ser guanyadors a la web de La Fageda, a les xarxes socials Fageda i al blog de Fageda (dins la web) informarem de la notícia. Un representant de La Fageda, juntament amb un representant del punt de venda en qüestió, lliurarà el premi al domicili social de la Fageda Fundació als guanyadors, un cop comprovada la documentació acreditativa de la identitat dels participants.

 

7. Premis

El premi inclou:
1r premiat: Vol en globus per a 2 persones –no privat i per tant compartit amb altres viatgers- (valorat en 300 €) + Entrada visita a La Fageda per a 2 persones (valorada en 11 €).
2n premiat: Nit d’allotjament per a 2 persones (valorada en 60 €) + Àpat de cuina volcànica per a 2 persones (valorat en 60 €) + Entrada visita a La Fageda per a 2 persones (valorada en 11 €).
3r premiat: Àpat de cuina volcànica per a 2 persones (valorat en 60 €) + Entrada visita a La Fageda per a 2 persones (valorada en 11 €).

Les activitats premiades s’hauran de realitzar necessàriament durant el 2018, i estaran subjectes a la disponibilitat dels establiments i empreses que ofereixen les activitats en què consisteixen els premis. Després de l’esmentada data límit els premis perdran la seva validesa i quedaran sense efecte. El premi no és transferible a terceres persones i no es pot canviar pel seu valor en diners. El guanyador i acompanyant han de ser majors de 18 anys.

 

8. Protecció de dades de caràcter personal

En compliment d’allò que s’estableix a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades dels participants s’incorporaran a un fitxer propietat La Fageda Fundació per tal de gestionar i promocionar el concurs. En qualsevol moment els participants podran exercir els drets d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició al correu electrònic lopd@fageda.com. Així mateix, la participació en el concurs suposa la cessió gratuïta i autorització expressa a l’ús i explotació dels drets d’imatge dels participants.

 

9. Acceptació de les bases

La simple participació en el concurs implica l’acceptació de les presents bases, de manera que la manifestació en el sentit de no acceptar la totalitat o part de les mateixes implicarà l’exclusió automàtica del participant i com a conseqüència d’això, La Fageda Fundació quedarà alliberada del compliment de les obligacions contretes amb aquest participant.

Últimes notícies  flecha_azul

Vols saber per què el faig dorm profundament a l’hivern?

 

04-01-2018

 

Les marmotes, els ossos, les serps, les abelles… Què tenen en comú aquests animals? Si estàs pensant que els uneix el fet de ‘desaparèixer’ durant els mesos freds i entrar en allò que s’anomena com a període d’hibernació has encertat la resposta.

 
Segueix llegint

Descobreix i tasta la Garrotxa amb La Fageda en ruta.

 

07-12-2017

 

La Fageda en ruta és una nova experiència que posem a l’abast dels visitants de La Fageda per tal que descobreixin els entorns de la comarca d’una forma ben original.

 
Segueix llegint

El granger que cada nit explica un conte de les vaques de La Fageda a la seva filla

 

22-11-2017

 

Garrotxí de Les Preses, el nostre protagonista d’avui té les idees molt clares. De fet, ja les hi tenia de petit. …

 
Segueix llegint